I-во РПУ

Продава
Вид на имота: 2-стаен
Местоположение ПловдивКючук ПарижI-во РПУ
Квадратура: 55
Етаж: 0
Етажност: 5
Цена: 34499€
Продава
Вид на имота: 2-стаен
Местоположение ПловдивКючук ПарижI-во РПУ
Квадратура: 50
Етаж: 0
Етажност: 5
Цена: 44999€
Продава
Вид на имота: 2-стаен
Местоположение ПловдивКючук ПарижI-во РПУ
Квадратура: 75
Етаж: 5
Етажност: 9
Цена: 49979€
Продава
Вид на имота: 2-стаен
Местоположение ПловдивКючук ПарижI-во РПУ
Квадратура: 64
Етаж: 7
Етажност: 8
Цена: 56999€
Продава
Вид на имота: 3-стаен
Местоположение ПловдивКючук ПарижI-во РПУ
Квадратура: 86
Етаж: 3
Етажност: 8
Цена: 61199€
Продава
Вид на имота: 3-стаен
Местоположение ПловдивКючук ПарижI-во РПУ
Квадратура: 94
Етаж: 2
Етажност: 6
Цена: 63999€
Продава
Вид на имота: 3-стаен
Местоположение ПловдивКючук ПарижI-во РПУ
Квадратура: 115
Етаж: 2
Етажност: 8
Цена: 64769€
Продава
Вид на имота: 3-стаен
Местоположение ПловдивКючук ПарижI-во РПУ
Квадратура: 80
Етаж: 3
Етажност: 5
Цена: 64999€
Продава
Вид на имота: 4-стаен
Местоположение ПловдивКючук ПарижI-во РПУ
Квадратура: 96
Етаж: 1
Етажност: 8
Цена: 68339€
Продава
Вид на имота: 2-стаен
Местоположение ПловдивКючук ПарижI-во РПУ
Квадратура: 93
Етаж: 9
Етажност: 10
Цена: 68999€