Преспите

Продава
Вид на имота: 2-стаен
Местоположение ПловдивИзгревПреспите
Квадратура: 47
Етаж: 1
Етажност: 11
Цена: 27499€
Продава
Вид на имота: 2-стаен
Местоположение ПловдивИзгревПреспите
Квадратура: 61
Етаж: 8
Етажност: 16
Цена: 30599€
Продава
Вид на имота: 3-стаен
Местоположение ПловдивИзгревПреспите
Квадратура: 56
Етаж: 12
Етажност: 16
Цена: 31999€
Продава
Вид на имота: 3-стаен
Местоположение ПловдивИзгревПреспите
Квадратура: 79
Етаж: 12
Етажност: 22
Цена: 36999€
Продава
Вид на имота: 2-стаен
Местоположение ПловдивИзгревПреспите
Квадратура: 74
Етаж: 20
Етажност: 20
Цена: 37999€
Продава
Вид на имота: 3-стаен
Местоположение ПловдивИзгревПреспите
Квадратура: 90
Етаж: 8
Етажност: 8
Цена: 47999€
Продава
Вид на имота: 3-стаен
Местоположение ПловдивИзгревПреспите
Квадратура: 97
Етаж: 3
Етажност: 16
Цена: 49999€
Продава
Вид на имота: 3-стаен
Местоположение ПловдивИзгревПреспите
Квадратура: 68
Етаж: 5
Етажност: 5
Цена: 50000€
Продава
Вид на имота: 3-стаен
Местоположение ПловдивИзгревПреспите
Квадратура: 86
Етаж: 2
Етажност: 8
Цена: 50999€
Продава
Вид на имота: 4-стаен
Местоположение ПловдивИзгревПреспите
Квадратура: 96
Етаж: 3
Етажност: 5
Цена: 56999€