Преспите

Продава
Вид на имота: 2-стаен
Местоположение ПловдивИзгревПреспите
Квадратура: 42
Етаж: 1
Етажност: 20
Цена: 19999€
Продава
Вид на имота: 2-стаен
Местоположение ПловдивИзгревПреспите
Квадратура: 77
Етаж: 19
Етажност: 22
Цена: 26840€
Продава
Вид на имота: 2-стаен
Местоположение ПловдивИзгревПреспите
Квадратура: 48
Етаж: 13
Етажност: 20
Цена: 29579€
Продава
Вид на имота: 1-стаен
Местоположение ПловдивИзгревПреспите
Квадратура: 47
Етаж: 4
Етажност: 19
Цена: 30678€
Продава
Вид на имота: 2-стаен
Местоположение ПловдивИзгревПреспите
Квадратура: 60
Етаж: 2
Етажност: 5
Цена: 32210€
Продава
Вид на имота: 2-стаен
Местоположение ПловдивИзгревПреспите
Квадратура: 74
Етаж: 20
Етажност: 20
Цена: 37999€
Продава
Вид на имота: 3-стаен
Местоположение ПловдивИзгревПреспите
Квадратура: 78
Етаж: 11
Етажност: 20
Цена: 39269€
Продава
Вид на имота: 3-стаен
Местоположение ПловдивИзгревПреспите
Квадратура: 79
Етаж: 12
Етажност: 22
Цена: 39999€
Продава
Вид на имота: Многостаен
Местоположение ПловдивИзгревПреспите
Квадратура: 94
Етаж: 4
Етажност: 5
Цена: 42899€
Продава
Вид на имота: 3-стаен
Местоположение ПловдивИзгревПреспите
Квадратура: 86
Етаж: 2
Етажност: 8
Цена: 45899€