Изгрев

Продава
Вид на имота: 2-стаен
Местоположение ПловдивИзгревПреспите
Квадратура: 48
Етаж: 5
Етажност: 22
Цена: 28559€
Продава
Вид на имота: 2-стаен
Местоположение ПловдивИзгревПреспите
Квадратура: 61
Етаж: 8
Етажност: 16
Цена: 30599€
Продава
Вид на имота: 2-стаен
Местоположение ПловдивИзгревБенз. Хаджията Груев
Квадратура: 72
Етаж: 8
Етажност: 8
Цена: 31619€
Продава
Вид на имота: 3-стаен
Местоположение ПловдивИзгревПреспите
Квадратура: 56
Етаж: 12
Етажност: 16
Цена: 31999€
Продава
Вид на имота: 2-стаен
Местоположение ПловдивИзгревУ-ще Димчо Дебелянов
Квадратура: 64
Етаж: 1
Етажност: 8
Цена: 35700€
Продава
Вид на имота: 2-стаен
Местоположение ПловдивИзгревМ-н Триумф
Квадратура: 64
Етаж: 4
Етажност: 5
Цена: 36506€
Продава
Вид на имота: 3-стаен
Местоположение ПловдивИзгревПощата
Квадратура: 64
Етаж: 6
Етажност: 8
Цена: 36720€
Продава
Вид на имота: 2-стаен
Местоположение ПловдивИзгревПреспите
Квадратура: 74
Етаж: 20
Етажност: 20
Цена: 37999€
Продава
Вид на имота: 3-стаен
Местоположение ПловдивИзгревПреспите
Квадратура: 79
Етаж: 12
Етажност: 22
Цена: 39999€
Продава
Вид на имота: 3-стаен
Местоположение ПловдивИзгревУ-ще Димчо Дебелянов
Квадратура: 90
Етаж: 4
Етажност: 16
Цена: 42819€